COVID-19 – Uppdatering 2020-12-22

Med anledning av den samhällsspridning som funnits och som i hög mån består gällande COVID-19 så har vi (sedan tidigare i höstas) beslutat att delvis anpassa verksamheten. Det innebär bl.a. att vi inte arrangerar och genomför alla de delar som sedan tidigare varit inplanerade. Det innebär dessutom att vi har anpassat miljö och infrastruktur i hallen för att i största möjliga mån också minimera risker för eventuell spridning.

Uppdaterade åtgärder med anledning av FHM:s Allmänna råd (gäller från och med den 24/11 till och med åtminstone 24/1 2021)

Med anledning av tillsättandet av de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten beslutade om i samråd med lokala myndigheter (och som gäller Jönköpings län) så har vi på Padel & Friends tillsvidare gjort följande anpassning av verksamheten (gäller fr. och med den 24/11 och tillsvidare. Dock minst till och med den 24/1 2021):

 • Hallens uppvärmningszon är avstängd i den bemärkelsen att cyklar och andra uppvärmningsmaskiner ej får nyttjas av besökare. Vänligen respektera den inhägnade zonen. Uppvärmning sker i väntzon/ i anslutning till väntzon samt på den bana som är bokad för eget spel.
 • Hallens omklädningsrum är avstängda. Se till att byta om och duscha hemma. Notera dock att omklädningsrummens toaletter är fria att nyttjas.

TILLÄGG/ ANPASSNING AV VERKSAMHETEN

 1. Spela inte padel om du känner dig sjuk eller har andra symptom som kan vara begynnande tecken på förkylning.
 2. Ytterdörren hålles låst för att förebygga närvaro av andra än just de som ska spela. 
 3. Anländ till hallen strax innan bokad tid och se till att sprita händerna (även efter avslutat spel). Flaskor finns spridda på ett flertal platser i hallen.
 4. Kom ombytt till hallen (duscha hemma).
 5. ”Vänt-zoner” har tillförts respektive bana. Varje lag (2 personer) har sin egen markerade ”ZON”. Se till att hitta just den ZON som tillhör ditt lag. Vänligen respektera detta system som är till för att skydda Dig och andra besökare i hallen.
 6. Gå till väntzon direkt om det inte är så att du ska köpa något i kassan. 
 7. Stanna i väntzon fram tills dess att de spelare som håller banan stiger av. Vänta med att stiga på banan tills dess att du kan hålla ett avstånd om ungefär en och en halv meter. 
 8. Se till att gå av bana genom att lämna utmed banans västra utgångar. Ta med tillhörigheter direkt efter avslutat spel för att sedan lämna hallen. 

Väntzoner

 • Bana 1 har en första väntzon i anslutning till loungen. En andra väntzon i korridoren mellan toaletter/ omklädningsrum och Bana 1.
 • Bana 2 har 2 st väntzoner på den större ytan i hallens västra del i anslutning till den tidigare uppvärmningszonen. 
 • Bana 3 har 2 st väntzoner i direkt anslutning till bana 3 utmed långsidan i hallens västra del.
 • All uppvärmning sker i lagets väntzon samt på bokad bana.

Vi känner oss trygga med att verksamheten på Padel & Friends (beaktat de öppna ytor som finns i hallen) också fortsatt kan tillhandahålla en anpassad miljö utefter den situation som råder. Vänligen beakta avstånd till både med- och motspelare.

Utöver ovanstående punkter så fortsätter vi givetvis att sprita av de ytor som du som spelare kommer i kontakt med. Vi hoppas alla på att pandemin ska avta och försvinna. Men fram tills dess att det bli verklighet så måste vi alla hjälpas åt och visa hänsyn till varandra.


Viktiga råd

Den kanske enskilt viktigaste insatsen du som besökare själv kan göra är att tvätta händerna. Gärna både innan, under och efter det att du har vistats i hallen. Tänk på att tvätta händerna med vatten och tvål i minst 30 sekunder.

Tänk även på…

 • Tänk på att hålla avstånd till de sällskap av besökare Ni möter i samband med att bokning av bana inleds och avslutas.
 • Tänk på att Du och övriga spelare i samband med spel är i frekvent kontakt med de bollar som används. Försök därför i största möjliga mån att inte röra Ditt ansikte i samband med spel. 
 • Undvik att röra poängbollarna med händerna som sitter fäst i respektive bur. Försök att hålla koll på aktuell matchställning ändå alternativt använd ditt rack för att justera.
 • Tacka gärna för god match. Men undvik att ta dina med- och motspelare i hand.

Vi följer utvecklingen av viruset och de rekommendationer och regler som finns och som ges av svenska myndigheter. Vi hoppas givetvis att situationen kommer att förbättras och i bästa fall kunna normaliseras redan under våren 2021.